عناوین کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی :

حوزه فعالیت این کارگروه ها عمدتاً هماهنگ با وظایف معاونت های ستادی شهرداری شیراز می باشد.

عناوین کارگروه های تخصصی :
1-  اجتماعی فرهنگی           
2- حمل و نقل و ترافیک   
3- محیط زیست و خدمات شهری و مدیریت بحران   
4- شهرسازی و معماری     
5ـ مالی و اقتصادی         
6- خدمات مدیریت   
     
شرح وظایف کارگروه تخصصی:

1- بررسی و تدقیق راهبرد ها، سیاست ها و اهداف کمی
2- تعیین اهداف کمی طرح ها در سال های برنامه
3- تکمیل فرم های دستورالعمل و ضمیمه مستندات مورد نیاز
4- تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی شامل طرح، پروژه، و فعالیت های مستمر، اعتبار مورد نیاز هر یک و اولویت بندی آن ها
5- ارائه پیش نویس برنامه عملیاتی به دبیرخانه
6- اعمل بازخوردهای دریافتی از دبیرخانه
7- ارسال پیش نویس نهایی برنامه به دبیرخانه
 
اعضای کارگروه های تخصصی:

1- معاون مرتبط شهردار (رئیس)
2- نماینده حوزه برنامه ریزی معاونت/سازمان مربوطه (دبیر)
3- مدیران ستادی معاونت مربوطه به انتخاب رئیس
4- مدیران سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری متناسب با موضوع کارگروه
5- دو نفر از رؤسای اداره برنامه ریزی مناطق و دو نفر از معاونان تخصصی مناطق به پیشنهاد رئیس کارگروه و تایید دبیرخانه
6- نماینده دبیرخانه ستاد برنامه
7- نماینده دستگاه های عمومی دولتی و غیر دولتی یا موسسات مردم نهاد و خصوصی حسب مورد با دعوت رئیس کارگروه

منبع : برنامه راهبردی شهر و شهرداری شیراز با افق 20 ساله
۷۳۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بازدیدکنندگان

بازدید امروز ۳۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۳ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۷۳۰۰ نفر
ارتباط با ما
071-32253479
planning@shiraz.ir
شیراز - خیابان ساحلی حدفاصل کوچه 20-22 پلاک 91
نظرسنجی
میزان رضایت شما از طراحی سایت را بیان کنید؟؟؟
                                                                            

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۱/۰۷/۰۵